Video Nadwah Ulama Harapan Baru 2015

August 16, 2015

Ucapan Perasmian oleh YBhg Ustaz HajiAhmad Awang. Membina Siyasah Syar’iyyah Atas Dasar Rahmatan Lil’Alamin Politik Islam Pasca Arab Sprin…

Roadshow Harapan Baru di Kota Bharu

Pelancaran Harapan Baru