Cách đánh số trang trong Word theo ý muốn

Hướng dẫn đánh số trang trong Word theo ý muốn, bao gồm cách đánh số trang tự động, thay đổi kiểu đánh số và xóa số trang. Tìm hiểu ngay!

Nếu bạn là người thường xuyên sử dụng Microsoft Word, đánh số trang có lẽ là một tính năng bạn đã sử dụng ít nhất một lần. Đánh số trang giúp tài liệu của bạn trở nên chuyên nghiệp hơn và dễ dàng sắp xếp hơn. Tuy nhiên, nếu bạn đang gặp vấn đề trong việc đánh số trang theo ý muốn, hãy đọc bài viết này để tìm hiểu các cách đánh số trang phổ biến và cách sử dụng tính năng này để tài liệu của bạn trở nên chuyên nghiệp hơn.

Khái niệm về đánh số trang

Đánh số trang là tính năng cho phép bạn tự động đánh số các trang trong tài liệu của mình. Tính năng này giúp cho người đọc dễ dàng tìm kiếm các trang trong tài liệu và tạo sự chuyên nghiệp cho tài liệu của bạn.

Tại sao cần phải đánh số trang

Việc đánh số trang giúp tài liệu của bạn trở nên chuyên nghiệp hơn và dễ dàng sắp xếp hơn. Nếu bạn đang viết một báo cáo hoặc một tài liệu quan trọng, việc đánh số trang giúp cho người đọc có thể dễ dàng tìm kiếm các trang trong tài liệu của bạn.

Các cách đánh số trang phổ biến

Có nhiều cách để đánh số trang trong Word. Một trong những cách phổ biến nhất là đánh số trang tự động. Bạn cũng có thể đánh số trang bắt đầu từ trang bất kỳ hoặc không tính trang bìa. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu vào từng cách đánh số trang này.

Sử dụng tính năng đánh số trang trong Word

Các bước để đánh số trang tự động

Để đánh số trang tự động, bạn chỉ cần làm theo các bước sau đây:

 1. Mở tài liệu Word của bạn.
 2. Chọn tab “Insert” trên thanh menu.
 3. Chọn “Page Number” và chọn vị trí muốn đánh số trang (trên đầu trang, dưới chân trang, v.v.).
 4. Chọn kiểu đánh số trang bạn muốn sử dụng.
 5. Đánh số trang trong tài liệu của bạn đã được tự động thêm vào.

Cách đánh số trang bắt đầu từ trang bất kỳ

Nếu bạn muốn đánh số trang bắt đầu từ trang bất kỳ, bạn có thể làm theo các bước sau đây:

 1. Mở tài liệu Word của bạn.
 2. Chọn tab “Page Layout” trên thanh menu.
 3. Chọn “Breaks” và chọn “Next Page” để chèn một trang mới vào tài liệu của bạn.
 4. Chọn vị trí muốn đánh số trang (trên đầu trang, dưới chân trang, v.v.).
 5. Chọn kiểu đánh số trang bạn muốn sử dụng.
 6. Nhập số trang bạn muốn bắt đầu đánh số.

Cách đánh số trang không tính trang bìa

Nếu bạn muốn đánh số trang mà không tính trang bìa, bạn có thể làm theo các bước sau đây:

 1. Mở tài liệu Word của bạn.
 2. Chọn tab “Page Layout” trên thanh menu.
 3. Chọn “Margins” và chọn “Custom Margins”.
 4. Chọn tab “Layout” và chọn “Different first page” ở phần “Headers and footers”.
 5. Chọn vị trí muốn đánh số trang (trên đầu trang, dưới chân trang, v.v.).
 6. Chọn kiểu đánh số trang bạn muốn sử dụng.
 7. Đánh số trang trong tài liệu của bạn đã được thêm vào mà không tính trang bìa.

Thay đổi kiểu đánh số trang

Khi sử dụng tính năng đánh số trang trong Word, bạn có thể thay đổi kiểu đánh số trang để phù hợp với tài liệu của mình. Dưới đây là hai cách thay đổi kiểu đánh số trang phổ biến trong Word.

Thay đổi kiểu chữ và màu sắc của số trang

Bạn có thể thay đổi kiểu chữ và màu sắc của số trang trong Word để phù hợp với tài liệu của mình. Để làm điều này, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Chọn tab “Insert” trên thanh công cụ.
 2. Chọn “Page Number” và chọn kiểu số trang bạn muốn sử dụng.
 3. Sau đó, chọn “Format Page Numbers” để thay đổi kiểu chữ và màu sắc của số trang.

Thay đổi vị trí của số trang trên trang

Nếu bạn muốn thay đổi vị trí của số trang trên trang, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Chọn tab “Insert” trên thanh công cụ.
 2. Chọn “Page Number” và chọn kiểu số trang bạn muốn sử dụng.
 3. Chọn “Page Number Format” và chọn “Position”.
 4. Tại đây, bạn có thể thay đổi vị trí của số trang trên trang bằng cách chọn các tùy chọn như “Top of Page”, “Bottom of Page”, “Page Margins”, và nhiều tùy chọn khác.

Với những thay đổi này, bạn có thể tạo ra các tài liệu chuyên nghiệp và phù hợp với nhu cầu của mình.

Thêm các thông tin khác vào số trang

Khi đánh số trang trong Word, bạn có thể thêm các thông tin khác vào số trang để tài liệu của bạn trở nên chuyên nghiệp hơn. Dưới đây là hai cách để thêm các thông tin này vào số trang của bạn:

Thêm tên tài liệu hoặc tên tác giả vào số trang

Nếu bạn muốn tài liệu của mình trông chuyên nghiệp hơn, bạn có thể thêm tên tài liệu hoặc tên tác giả vào số trang. Điều này giúp cho người đọc có thể dễ dàng nhận ra tài liệu của bạn và tạo sự chuyên nghiệp cho tài liệu của bạn.

Để thêm tên tài liệu hoặc tên tác giả vào số trang, bạn có thể sử dụng tính năng “Header & Footer”. Đầu tiên, chọn “Insert” trên thanh công cụ, sau đó chọn “Header & Footer” và chọn “Edit Header” hoặc “Edit Footer”. Sau đó, bạn có thể thêm các thông tin muốn hiển thị vào phần header hoặc footer và chọn “Different First Page” nếu bạn muốn có các thông tin khác nhau cho trang bìa.

Thêm ngày tháng năm vào số trang

Ngoài tên tài liệu hoặc tên tác giả, bạn cũng có thể thêm ngày tháng năm vào số trang để tài liệu của bạn trông chuyên nghiệp hơn. Điều này giúp cho người đọc có thể biết được khi nào tài liệu được viết và tạo sự chuyên nghiệp cho tài liệu của bạn.

Để thêm ngày tháng năm vào số trang, bạn cũng có thể sử dụng tính năng “Header & Footer”. Tương tự như việc thêm tên tài liệu hoặc tên tác giả vào số trang, bạn có thể chọn “Insert” trên thanh công cụ, sau đó chọn “Header & Footer” và chọn “Edit Header” hoặc “Edit Footer”. Sau đó, bạn có thể thêm ngày tháng năm vào phần header hoặc footer và chọn “Different First Page” nếu bạn muốn có các thông tin khác nhau cho trang bìa.

admin